Koi Series, Splash, 12X12
Koi Series, Feeding Frenzy, 16X20
Koi Series, Gratitude, 24X30
Koi Series, Swirling, 12X16
Koi Series, Tag, 12X12
Koi Series, Trio, 12X12
Koi Series, The Legend of the Koi, 40X30
Playful Heart Koi, Oil on Cradled Wood Panel, 12X12
Koi Pond, Oil on Linen 18X26